Biljartcentrum Uden vind je op het adres Neringstraat-West 1.

Kijk voor de exacte openingstijden op www.biljartcentrumuden.nl.